Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0
Abbey Essentials

Olew Hanfodol Calch

Pris rheolaidd £2.99 £0.00

Olew Hanfodol Calch
Sitrws aurantifolia

Mae calch yn cael ei dyfu ar gyfer eu olew yn Florida, Mecsico, yr Eidal ac India'r Gorllewin. Yn wreiddiol, rhoddwyd calch, fel lemonau i forwyr Prydeinig a oedd yn bwyta'r ffrwyth er mwyn lleihau'r risg o scurvy: Dyna pam yr enw, 'limey'. Heddiw fe'i defnyddir fel cyflasyn mewn bwyd a diod ac fel persawr mewn glanhawyr a nwyddau ymolchi.

Ffynhonnell: Mae Citrus aurantifolia yn dod o Fecsico.

Echdynnu: Mae olew hanfodol calch yn cael ei ddistyllu o'r emwlsiwn sudd hynod asidig sy'n deillio o falu ffrwythau cyfan sur bach Citrus aurantifolia rutaceae.

Arogl:
Mae gan olew hanfodol calch arogl croen sitrws miniog, melys.

Nodyn persawr:
Top.

Priodweddau: Mae olew hanfodol calch yn antiseptig, gwrth-bacteriol ac astringent. Mae ganddo arogl dyrchafol ac mae'n donig cynhesu, symbylydd da. Mae'n helpu i gydbwyso a thynhau'r croen.

Defnyddiau:
Tylino, baddonau, anweddu a gellir eu hychwanegu at esmwythyddion sylfaen. Mae Lime Essential Oil yn gwneud bath cynhesu ardderchog yn y gaeaf, neu faddon egniol adfywiol yn yr haf.

Gellir ei ddefnyddio fel poultice ar gyfer twymyn neu ei fewnanadlu i leddfu tagfeydd.

Yn cyd-fynd yn dda â:
Citronella, Clary Sage, Jasmine, Lafant, Neroli, Nutmeg, Oren, Peppermint, Rosemary, Vanilla ac Ylang Ylang.

Rhybudd:
Dylid defnyddio olew hanfodol calch yn gymedrol gan y gallai lidio'r croen, yn enwedig os yw'n agored i heulwen ar ôl ei roi. Sicrhewch wanhau priodol bob amser. Storio mewn lle tywyll oer.

Taflen Data Diogelwch Deunydd

Datganiad Alergenau

Datganiad IFRA

Dadansoddiad Nodweddiadol


Rhannwch y Cynnyrch hwn


Mwy o'r casgliad hwn