Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0
Hyacinth Absolute 5% in Grapeseed 10ml
Abbey Essentials

Hyacinth Absolute 5% mewn Grapeseed 10ml

Pris rheolaidd £6.09 £0.00

Olew Hyacinth Absolute 5% mewn Olew Had Grapes Hyacinthus orientalis 5% yn Vinis Vitifera

Ffynhonnell: Mae Hyacinthus orientalis yn cael ei dyfu yn yr Eidal.

Echdynnu: Mae Hyacinth Absolute Oil yn doddydd wedi'i dynnu o'r blodau ffres.

Arogl: Mae gan Hyacinth Absolute Oil arogl melys, gwyrdd gydag isleisiau blodau meddal.

Nodyn persawr: Canol.

Priodweddau: Mae gan Hyacinth Absolute Oil arogl egsotig a phendant sy'n lleddfu tensiwn a straen ac yn hyrwyddo creadigrwydd. Mae hefyd yn adfywio ac yn bywiogi.

Mae'r Hyacinth Absolute yn cael ei wanhau i 5% mewn Olew Hadau Grapes, sy'n gyfoethog mewn Fitamin E ac Asidau Brasterog. Mae'n amsugno'n gyflym iawn i'r croen ac mae'n gynhwysyn cosmetig a ffefrir ar gyfer meinweoedd sydd wedi'u difrodi a dan straen oherwydd bod ganddo rinweddau adfywiol ac ailstrwythuro sy'n caniatáu i'r croen ail-hydradu'n well.

Defnyddiau: Mae Hyacinth Absolute Oil yn cael effaith tawelu ac mae'n arbennig o dda ar gyfer lleddfu tensiwn a straen o gyhyrau rhan uchaf y corff. Defnyddir yn bennaf mewn perfumery, mae'n gynhwysyn poblogaidd wrth wneud geliau cawod, chwistrellau ystafell a hufen cyhyrau.

Rhybudd: Osgoi cysylltiad â llygaid ac ardaloedd sensitif. Peidiwch â llyncu.


Rhannwch y Cynnyrch hwn


Mwy o'r casgliad hwn