Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0
Cajaput Essential Oil
Olew Hanfodol Cajaput
Olew Hanfodol Cajaput
Abbey Essentials

Olew Hanfodol Cajaput

Pris rheolaidd £2.99 £0.00

Olew Hanfodol Cajaput
Melaleuca leucendron var. cajaputi

Daw'r enw Cajaput (weithiau'n cael ei sillafu fel Cajeput) o'r Malay 'Caju-Puti' sy'n golygu coeden wen, Fe'i defnyddiwyd ers yr 17eg ganrif gan Ewropeaid am ei rinweddau antiseptig.

Ffynhonnell: Mae Melaleuca leucendron yn gyffredin ledled Indonesia ond y brif ffynhonnell fasnachol yw ynys Sulawesi.

Echdynnu: Ceir olew hanfodol Cajaput trwy ddistyllu ager o ddail a brigau'r goeden cajaputi.

Arogl: Mae gan olew hanfodol Cajaput arogl treiddgar, melys a llysieuol.

Nodyn persawr: Top.

Priodweddau: Mae olew hanfodol Cajaput yn antiseptig ac yn cael ei ddefnyddio mewn aromatherapi i leddfu symptomau heintiau anadlol a chynnal system imiwnedd iach. Mae'r arogl yn ysgogi'r synhwyrau ac yn hyrwyddo lles cadarnhaol.

Defnyddiau: Tylino, bath ac anadliad. Gwanhau olew hanfodol Cajaput gyda chludwr ar gyfer tylino i leddfu'r cyhyrau a'r cymalau. Peidiwch â llyncu.

Yn cyd-fynd yn dda â: Angelica, Bergamot, Cardamom, Clove, Geranium, Lafant, Myrtwydd, Niaouli, Nutmeg, Rhosyn, Rosewood a Theim.

Rhybudd: Sicrhewch wanhau cywir cyn rhoi olew hanfodol Cajaput ar eich croen.

Taflen Data Diogelwch Deunydd

Datganiad Alergenau


Rhannwch y Cynnyrch hwn


Mwy o'r casgliad hwn