Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0
Avocado Oil
Abbey Essentials

Olew Afocado

Pris rheolaidd £5.19 £0.00

Olew Afocado Persea Gratissima

Ffynhonnell: Mae Persea Gratissima yn cael ei dyfu'n fasnachol yn Ne Affrica ac Israel.

Echdynnu: Mae Olew Afocado yn cael ei wasgu'n oer. Ceir yr olew trwy wasgu a choethi cnawd y gellyg afocado.

Priodweddau: Mae olew afocado yn cynnwys llawer iawn o broteinau a brasterau annirlawn, y ddau ohonynt yn gyfryngau croen cryf. Mae olew afocado mewn gwirionedd yn cynnwys asidau brasterog omega-3 - yr un asidau brasterog ag a geir mewn olew pysgod. Mae olew afocado yn uchel mewn sylwedd o'r enw sterolin, y mae astudiaethau wedi dangos ei fod yn hwyluso meddalu'r croen ac i leihau nifer yr achosion o smotiau oedran. Mae olew afocado yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, gan ei wneud yn ddefnyddiol ar gyfer gwella croen sydd wedi'i ddifrodi gan yr haul. Mae gwrthocsidyddion fel fitaminau A, D ac E mewn afocado yn achosi i'r croen fod yn fwy ystwyth, ac felly maent yn arbennig o dda ar gyfer croen sych neu hen. Mae olew afocado yn cynnwys lecithin a photasiwm, sydd i gyd yn fuddiol iawn i'r croen yn ogystal â'r gwallt.

Mae ymchwil yn UDA wedi datgelu bod afocado nid yn unig yn llyfnu wyneb y croen ond hefyd yn gallu treiddio i'w haenau uchaf. Mae hyn yn helpu i amsugno'r fitaminau hanfodol, brasterau mono-annirlawn ac Asidau Brasterog Hanfodol a geir yn yr Afocado sy'n helpu i ohirio dirywiad a chadw croen edrych yn ifanc.

Defnydd: Mae olew afocado yn wych i'w ddefnyddio mewn tylino ar ei ben ei hun, er ei fod yn aml yn cael ei gymysgu ag olew cludwr arall fel Sweet Almond neu Wheatgerm. Mae hyd yn oed yn well pan ychwanegir olewau hanfodol at ei briodweddau. Mae olew afocado yn ardderchog ar gyfer cyfoethogi hufenau, lotions a baddonau.

Rhybudd: Cadwch allan o lygaid. Ar gyfer defnydd allanol yn unig.


Rhannwch y Cynnyrch hwn


Mwy o'r casgliad hwn