Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Cwestiynau Cyffredin

Manylion Llongau

DU - Cyfradd safonol o £2.95
Ewrop - Wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar bwysau'r archeb a'i ddangos wrth y ddesg dalu.
Gweddill y Byd - Wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar bwysau'r archeb a'i ddangos wrth y ddesg dalu.

Anfonir pob archeb dros £35 wedi'i holrhain a'i harwyddo.
Mae pob archeb dros 2kg yn cael ei olrhain a'i lofnodi.

Sylwch, mewn rhai achosion (archebion cyfanwerthu trwm fel arfer) efallai y bydd yn rhaid i ni gysylltu â chi i drefnu danfoniad a thrafod costau.