Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Peidiwch â gwerthu fy ngwybodaeth bersonol

Eich hawliau o dan Ddeddf Preifatrwydd Defnyddwyr California

Mae Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (CCPA) yn rhoi hawliau i chi o ran sut mae'ch data neu'ch gwybodaeth bersonol yn cael eu trin. O dan y ddeddfwriaeth, gall trigolion California ddewis optio allan o “werthu” eu gwybodaeth bersonol i drydydd partïon. Yn seiliedig ar ddiffiniad CCPA, mae “gwerthu” yn cyfeirio at gasglu data at ddiben creu hysbysebion a chyfathrebiadau eraill. Dysgwch fwy am CCPA a'ch hawliau preifatrwydd .

Sut i optio allan

Drwy glicio ar y ddolen isod, ni fyddwn yn casglu nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol mwyach. Mae hyn yn berthnasol i drydydd parti a’r data a gasglwn i helpu i bersonoli eich profiad ar ein gwefan neu drwy gyfathrebiadau eraill. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd.