Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Croeso i'n gwefan newydd

Rydym ni yn Abbey Essentials yn gyffrous iawn i gyhoeddi lansiad ein gwefan newydd!
Rydym bob amser yn ceisio gwella profiad ein cwsmeriaid ac mae diweddaru ein gwefan yn rhan o’r broses honno. Gobeithio y byddwch yn gweld y wefan yn haws i'w defnyddio ac rydym yn gwybod y bydd yn ein helpu i wella ein gallu i brosesu eich archebion.

Efallai y byddwch yn sylwi ar newidiadau pellach i'r wefan dros yr ychydig wythnosau nesaf, peidiwch â phoeni ein bod ni'n ymroddedig i wella a datrys y problemau er lles pawb.

Yn y cyfamser, mwynhewch ein nodwedd blog newydd, a mwynhewch siopa!

Nodyn i gwsmeriaid cyfanwerthu
Cysylltwch â ni trwy'r ffurflen gyswllt cyfanwerthu i gael mynediad at brisiau cyfanwerthu.


Post Newydd


  • Tracey on

    Nice website guys. Much easier to navigate and like the idea of rewards :)
    Would you ever consider selling the melt and pour soap bases (SLS free)? Then I can buy most of my ingredients from you.


Gadael sylw

Sylwch, rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi