Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Haciau crefft Nadolig (byddwch yn mwynhau gwneud mewn gwirionedd)

gift guide recipes seasonal

Mae hi'n fis Rhagfyr nawr, felly mae hynny'n golygu ein bod ni'n cael siarad yn swyddogol am y Nadolig. Ond mae'r tymor hwn yn galw am haciau - arbed amser, arbed arian, triciau arbed straen i helpu i atal cwymp dyn eira. Rydyn ni wedi llunio rhai o'n hoff ffyrdd o drin eich hun a'ch anwyliaid mewn ffordd feddylgar a chreadigol.

Anrheg santa cyfrinachol syml

Os ydych chi'n sownd am syniadau ac yn brin o amser, mae breichled hanfodol wedi'i thrwytho ag olew yn ystum meddylgar. Gallwch chi godi breichledau gleiniog pren ar-lein yn rhad iawn, y cyfan sydd angen i chi ei ychwanegu yw ychydig ddiferion o olew hanfodol. Mae gleiniau pren yn dal arogl yn dda iawn, felly mae'n ffordd wych o gario persawr hyfryd ble bynnag maen nhw'n mynd. Hefyd, mae'n hynod addasadwy, felly os oes angen ychydig o lenwwyr stocio arnoch chi, mae breichled sinamon Nadoligaidd ac arogl oren yn ystum Nadoligaidd hyfryd.

Potpourri personol

Mae'r un hwn yn gwneud anrheg wych - neu gallwch chi ei gadw i chi'ch hun! Dechreuwch trwy ddewis amrywiaeth o ffrwythau a blodau sych, gallwch fynd yr ail filltir trwy eu sychu yn y popty eich hun. Nesaf, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew hanfodol i'r cymysgedd. Efallai y gwelwch fod cyfuniad o olewau yn gweithio'n dda iawn - os ydych chi am ei gadw'n Nadoligaidd, rhowch gynnig ar oren , ewin a sinamon .

Sliperi cysglyd mewn microdon

Does dim byd gwell na dod i mewn o'r oerfel a gwisgo'ch pyjamas. Oni bai wrth gwrs, mae gennych chi sliperi microdonadwy cysglyd hefyd. Dylai'r darn syml hwn eich helpu chi trwy'r nosweithiau oer y gaeaf hynny - ar ôl i chi roi'ch sliperi mewn microdon, ychwanegwch ychydig ddiferion o olew lafant ac olew Camri . Mae'r ddau olew hyn yn adnabyddus am eu harogl tawel - gwnewch yn siŵr bod gennych chi sliperi microdon dilys - ni ddylai unrhyw beth arall fod yn mynd yn y microdon!

Prysgwydd parti cyn y Nadolig

Efallai mai parti Nadolig y swyddfa fydd y tro cyntaf - a'r olaf - i chi gael blas ar bopeth y gaeaf hwn. Gall meddwl am fynd allan i'r oerfel fod ychydig yn llethol, felly efallai y byddwch am godi'ch ysbryd gyda'n prysgwydd corff Nadoligaidd. Ein cymysgedd olew hanfodol Nadolig yw'r arogl delfrydol ar gyfer yr un hwn, a gallwch gyfuno ychydig ddiferion â'ch hoff olew cludo ( mae gan almon melys gysondeb hyfryd iawn). Nesaf, penderfynwch a ydych chi eisiau siwgr neu halen. Mae'n dibynnu ar ffafriaeth, ond mae halen craig neu halen Himalaya yn darparu prysgwydd mwy bras. Mae siwgr mân yn fân, ac yn gweithio orau i'r rhai â chroen sensitif.

Mae'r Nadolig ar gyfer gwneud pethau gyda'ch gilydd, a threulio amser gyda'r bobl rydych chi'n eu caru fwyaf - beth am roi cynnig ar grefft Nadolig eleni a gwneud rhywbeth meddylgar i rywun rydych chi'n ei garu. Efallai y cewch chi hwyl hyd yn oed!

Os gwnaethoch chi fwynhau'r blogbost hwn, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ein dilyn ar Facebook , Instagram , a Chanolig , lle rydyn ni'n postio diweddariadau a chyngor yn rheolaidd. Welwn ni chi yn 2020!

Post Hŷn Post Newydd


Gadael sylw

Sylwch, rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi