Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Dewis yr olew hanfodol cywir ar gyfer eich wyneb

Blending recipes self care

Os ydych chi'n ystyried defnyddio olewau hanfodol yn eich trefn gofal croen, gall fod yn anodd gwybod pa rai i'w dewis. Gyda chymaint i ddewis ohonynt, a phob un â phriodweddau unigryw sy'n brwydro yn erbyn ffactorau fel heneiddio, gormod o olew a llid, gall fod yn anodd dod o hyd i'ch gêm ddelfrydol. I wneud pethau'n haws, rydym wedi rhestru ein hoff bedwar isod ac wedi trafod beth sy'n eu gwneud yn achubwyr croen!

Lemwn

I'r rhai sy'n dioddef o ormodedd o sebum (neu olewau naturiol), gall lemwn fod yn feddyginiaeth wych ar gyfer cydbwyso'r croen. Gall gormod o sebwm gynhyrchu acne, a gall priodweddau antiseptig naturiol lemwn helpu i leihau a lleddfu'r toriadau hyn. Ar gyfer croen helyg, chwyddedig a blinedig, gall defnyddio olew lemwn ar y top adnewyddu'r wyneb. Mae'r arogl ffres a melys yn sicr o'ch deffro yn ystod eich trefn foreol hefyd! Ond dim ond pen i fyny - lemwn yw un o'r olewau hanfodol mwyaf astringent, felly fel gydag unrhyw olew hanfodol, mae'n bwysig iawn ei wanhau i lawr i 5%.

Prynwch yma

Lafant

Mae olew lafant yn gweithio'n dda ar gyfer amrywiaeth o fathau o groen. Yn fwy ysgafn na lemwn, mae gan olew hanfodol lafant briodweddau gwrthfacterol a all hefyd helpu i atal a gwella acne. Mae'n ddigon ysgafn ar gyfer croen sensitif, llidiog, ond yn ddigon cryf i annog iachâd cyflym ar gyfer clafr a briwiau. Mae effeithiau lleithio olew lafant hefyd yn ei gwneud yn ddewis craff ar gyfer croen aeddfed, a gall helpu i leihau ymddangosiad llinellau mân a chrychau. Hefyd, mae arogl ymlaciol lafant yn gwneud ei ddefnyddio yn brofiad lleddfol a chysurus - yn enwedig cyn mynd i'r gwely!

Prynwch yma

Coeden De

Mae coeden de yn gynhwysyn gweithredol mewn llawer o gynhyrchion gofal croen, yn enwedig y rhai sydd wedi'u cynllunio ar gyfer croen sy'n dueddol o acne - a chyda rheswm da. Fel coeden de antiseptig, gwrthlidiol absoliwt, mae'n berffaith ar gyfer iachau acne a chydbwyso olew - byddwch yn ofalus - gall gorddefnyddio sychu'r croen, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn lleithio hefyd. Ar gyfer dioddefwyr ecsema, gall olew coeden de hefyd leddfu'r cosi, ei gyfuno ag olew cludwr a'i gymhwyso i'r ardaloedd yr effeithir arnynt am ryddhad cyflym. Mae olew coeden de hefyd yn ddewis gwych ar gyfer helpu i gadw croen dolur neu wedi'i ddifrodi yn lân, a helpu i atal haint.

Prynwch yma


Post Hŷn Post Newydd


Gadael sylw

Sylwch, rhaid cymeradwyo sylwadau cyn iddynt gael eu cyhoeddi