Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Newyddion — Fragrance oils

Y Canllaw Ultimate i Brynu Olewau Hanfodol Cyfanwerthu ar gyfer Eich Busnes Bach

aromatherapy carrier oils Essential Oil info Fragrance oils Wholesale

Y Canllaw Ultimate i Brynu Olewau Hanfodol Cyfanwerthu ar gyfer Eich Busnes Bach

Ydych chi'n ystyried ychwanegu olewau hanfodol i'ch busnes bach? Ydych chi eisiau cynnig olewau hanfodol organig o ansawdd uchel a 100% i'ch cwsmeriaid? Yna gall prynu olewau hanfodol cyfanwerthu a chynhyrchion naturiol eraill a gofal croen fod yn opsiwn gwych i chi.  Mae prynu cyfanwerthu nid yn unig yn caniatáu ichi gael y pris gorau ond hefyd yn rhoi mynediad i chi i amrywiaeth eang o olewau hanfodol. Fodd bynnag, gall fod yn anodd dod o hyd i'r cyflenwr olew hanfodol cywir. Yn y blogbost hwn, byddwn yn eich tywys trwy'r broses o brynu olewau hanfodol cyfanwerthol.  Beth yw Olewau...

Darllen mwy →


11 Olew Hanfodol A Fydd Yn Helpu i Hybu Eich Hwyliau A Rhyddhau'r Hormonau Hapus

aromatherapy Essential Oil info Fragrance oils Guides Relaxing self care Wellbeing

11 Olew Hanfodol A Fydd Yn Helpu i Hybu Eich Hwyliau A Rhyddhau'r Hormonau Hapus

Gallai'r allwedd sy'n hybu hwyliau hapusrwydd fod o dan eich trwyn mewn ffurf o olew hanfodol. Gallwch ddefnyddio'ch hoff arogleuon i greu cyfuniadau olew hanfodol unigryw a fydd yn arogli'n wych ac yn rhoi hwb i'ch hormonau hapus.

Darllen mwy →


Sut i wneud Reed Diffusers: canllaw cychwyn DIY hawdd

aromatherapy Blending carrier oils Essential Oil info Fragrance oils recipes Wellbeing

Sut i wneud Reed Diffusers: canllaw cychwyn DIY hawdd

Eisiau dysgu sut i wneud tryledwr cyrs cartref gan ddefnyddio'ch hoff olewau hanfodol? Daethom o hyd i'r rysáit tryledwr cyrs DIY gorau nad oes angen defnyddio unrhyw olew sylfaen arno ac sydd angen dim ond 3 chynhwysyn!

Darllen mwy →


Archwiliwch beraroglau peniog Gardd Hen Saesneg

aromatherapy Essential Oil info Fragrance oils

Archwiliwch beraroglau peniog Gardd Hen Saesneg

Nid oes dim byd mwy hyfryd na threulio noson gynnar o haf yn eich gardd, yn anadlu aer wedi'i drwytho â detholiad o flodau gardd traddodiadol. Mae arogl tusw blodeuog peniog yn ddyrchafol ac yn gysur ac yn dod ag atgofion melys o blentyndod yn ôl. Os yw hyn yn swnio fel breuddwyd yn cael ei gwireddu, yna mae ein casgliad olew Persawr Hen Saesneg pwrpasol ar eich cyfer chi.

Darllen mwy →


Canllaw olew persawr: rydym yn ateb eich cwestiynau

Fragrance oils Guides

Canllaw olew persawr: rydym yn ateb eich cwestiynau

Ddim yn siŵr beth i'w wneud ag olew persawrus? Nid chi yw'r unig un.

Rydym wedi sgwrio'r rhyngrwyd ar gyfer y cwestiynau a ofynnir amlaf am olewau persawr, ac rydym yn rhoi'r holl atebion mewn un lle: yma, yn yr unig un. canllaw olew persawr bydd ei angen arnoch chi byth.

Darllen mwy →