Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cludo AM DDIM Ar gyfer Archebion Dros £35
Cart 0

Newyddion — dilution

Olewau Hanfodol: Sut i'w Defnyddio'n Ddiogel ac yn Effeithiol

aromatherapy dilution Essential Oil info essential oils safety

Olewau Hanfodol: Sut i'w Defnyddio'n Ddiogel ac yn Effeithiol

Mae olewau hanfodol a thryledwyr wedi dod yn offer hanfodol ar gyfer gwella lles a chreu awyrgylch dymunol gartref. Ond mae deall sut i'w defnyddio'n ddiogel ac yn effeithiol yn hollbwysig. Yn y blogbost manwl hwn, byddwn yn ymchwilio'n ddyfnach i dri chwestiwn cyffredin am ddefnyddio olewau hanfodol a thryledwyr yn eich bywyd bob dydd. Sawl diferyn o olew hanfodol sydd ei angen arnoch chi? Mae olewau hanfodol wedi'u crynhoi, sy'n golygu mai dim ond ychydig bach sydd ei angen arnoch i gyflawni'r effaith a ddymunir. Mae nifer y diferion sydd eu hangen yn amrywio yn seiliedig ar eich defnydd...

Darllen mwy →


Yr awgrymiadau diogelwch olewau hanfodol pwysicaf

dilution essential oils safety Guides

Yr awgrymiadau diogelwch olewau hanfodol pwysicaf

I lawer o bobl sydd am ddechrau defnyddio olewau hanfodol, gall fod yn anodd dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy ar sut i wneud hynny'n ddiogel. Ac yn sicr, nid yw'r pwnc yn rhywiol. Pan fyddwch chi'n defnyddio olewau hanfodol yn ddiogel gall canlyniadau iachâd cyfannol fod yn anhygoel, felly mae'n werth darllen arferion gorau.

Darllen mwy →


Dyma'r ffordd orau o wanhau'ch olewau hanfodol

carrier oils dilution essential oils safety

Dyma'r ffordd orau o wanhau'ch olewau hanfodol

Os ydych chi eisiau gwanhau olewau hanfodol yn ddiogel, mae'n debyg eich bod chi'n meddwl 'hei, ychwanegwch ychydig o olew jojoba ac rydych chi'n dda i fynd!' Ond beth os ydych chi am ddefnyddio rhywbeth heblaw olew cludwr? Gwyddom i gyd nad yw olew a dŵr yn cymysgu, ac felly ni fydd olewau hanfodol yn cyfuno â sylweddau nad ydynt yn seiliedig ar olew oni bai eich bod yn ychwanegu ychydig o gynhwysion hud i'ch ryseitiau.

Darllen mwy →


Dyma sut i wneud i'ch olewau hanfodol bara'n hirach

aromatherapy dilution essential oils safety

Dyma sut i wneud i'ch olewau hanfodol bara'n hirach

Efallai eich bod yn gweithio gyda chyllideb lai ar hyn o bryd, ond nid oes unrhyw reswm pam na allwch chi fwynhau defnyddio olewau hanfodol o hyd. Dyna pam rydyn ni'n rhannu rhai o'n dulliau syml o wneud i'ch olewau hanfodol fynd gam ymhellach, a chadw eu hansawdd pan fyddwch chi'n eu storio.

Darllen mwy →


Dod o hyd i'ch olew cludwr perffaith

Blending carrier oils dilution

Dod o hyd i'ch olew cludwr perffaith

Os ydych chi'n taenu olewau hanfodol yn topig, mae bob amser yn bwysig eu gwanhau i 2% fel rheol gyffredinol. Un o'r ffyrdd hawsaf a mwyaf effeithiol o wanhau ac elwa o olew hanfodol yw ei gymysgu ag olew cludwr. Nid oes gan yr olewau hyn sy'n seiliedig ar blanhigion arogl crynodedig olew hanfodol, yn lle maent yn gweithredu fel llestr ar gyfer cario olewau hanfodol yn ddyfnach i'r croen.

Darllen mwy →